Капіталістичні відносини

Капіталістичні відносини

Соціально-економічний розвиток Правобережної Київщини у другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст.

Розділ експозиції об’єднує пам’ятки, які розкривають багате, насичене подіями минуле Білої Церкви та півдня Київщини. Представлені матеріали допомагають простежити соціальні, економічні та політичні процеси, які відбувалися із середини ХІХ до початку ХХ ст. у Південній Київщині. До уваги відвідувачів «Планъ усадебной земли мъстечка Белой Церкви, состоящего въ Кіевской губерніи Васильковскаго уъзда, помъщика Владислава Владиславовича Браницкаго составленъ 1858 года», матеріали про участь наших земляків у Кримській війні 1853–1956 рр.

Документи, книги, брошури періоду реформ, речові експонати, представлені в експозиції, знайомлять із соціальними змінами середини ХІХ ст.

Про розвиток промислів, які були основою виникнення промислових підприємств у краї в другій половині ХІХ ст., розповідають вироби та знаряддя праці кустарів – гончарів, бондарів, ложкарів, теслярів, столярів, шевців, ткачів, ковалів, майстрів соломоплетіння.

У середині та другій половині ХІХ ст. у Білій Церкві та краї створювалися великі промислові підприємства графів Браницьких – цукрові заводи, цегельні, фабрика землеробських знарядь, фаянсовий завод, пивоварні, фабрика з обробки мінералів та ін.

Розвиток торгівлі та промисловості в краї значно прискорився після відкриття в 1876 році Фастівської залізниці та будівництва залізничної станції в Білій Церкві, яка займала перше місце в губернії з експорту хліба, друге – з вивезення пивоварної продукції, четверте – з вивезення цукру.

Окремий розділ експозиції   розповідає про членів родини графів Браницьких, які зробили вагомий внесок у розвиток нашого краю.

Фотогалерея