Природа Південної Київщини

Природа Південної Київщини

Природа Південної Київщини

Територія нашого краю належить до зони Лісостепу з характерним чергуванням лісових масивів із степовими та лучно-степовими ділянками. З урахуванням цього й побудована природнича експозиція.

Відвідувачі знайомляться із  геологічною історією нашого краю, з його корисними копалинами, сучасними природними та кліматичними умовами. Науковий інтерес становить палеонтологічна колекція, яка почала формуватися в перші дні функціонування музею. В експозиції демонструється багатий і різноманітний сучасний світ фауни і флори Південної Київщини, дається   загальна географічна характеристику краю, наводяться імена дослідників, що займалися вивченням природи краю.