Відкрита виставка до 150-річчя з дня народження С.Л. Дроздова – засновника та першого директора Білоцерківського краєзнавчого музею

Відкрита виставка до 150-річчя з дня народження С.Л. Дроздова –  засновника та першого директора Білоцерківського краєзнавчого музею

       У Білоцерківському краєзнавчому музеї   7 квітня 2017 року відкрита виставка до 150-річчя з дня народження С.Л. Дроздова (1867 – 1933 - ?) –  засновника та першого директора Білоцерківського краєзнавчого музею.

        Степан Леонтійович Дроздов, без сумніву, є найбільш важливою постаттю у культурному житті Білої Церкви 1920-х років.

        Білоцерківський краєзнавчий музей був заснований у 1924 році як Окружний музей старожитностей і розташовувався в Зимовому палаці графів Браницьких. З метою поповнення фондів музею велику роботу проводив директор  С.Л. Дроздов, який надав частину своєї приватної колекції для створення музею та клопотався про повернення до Білої Церкви колекції колишнього музею Браницьких. Так, зусиллями Дроздова була врятована значна частина колекції Сквирського музею К. Болсуновського.

       На виставці можна ознайомитися з опитувальними листами   "Описание Вашего прихода с его историческим прошлым", зібраними у 1907–1909 роках  С.Л. Дроздовим та М. Завадським як краєзнавче джерело з історії та культури Правобережної України, які розсилалися по церковних парафіях. У цих листах висвітлюються питання з історії місцевої церкви, села (містечка) щодо звичаїв населення, легенд і переказів, археологічних пам’яток. Також можна ознайомитися з  альбомом К.В. Болсуновського (1871–1905), який був  як і С.Л. Дроздов, членом багатьох учених архівних комісій та археологічних товариств. Представлено фото археологічних та нумізматичних знахідок з колекції С.Л. Дроздова та книги,  передані Дроздовим  музею, серед яких Кобзар Т.Г. Шевченка 1917 р.