КРАЄЗНАВЧІ ЧИТАННЯ №29 - 2015р.

КРАЄЗНАВЧІ ЧИТАННЯ №29 - 2015р.

ЗМІСТ

Євген Чернецький. Римські провінційні бронзові монети середини І – середини ІІІ ст. н. д. на Верхньому і Середньому Пороссі: хронологія карбування знахідок
Ярослав Семашко. Бушевське городище – археологічна перлина Поросся
Євген Букет. Листування М. Швачки та А. Журби з білоцерківським комендантом М. Карбовським та московськими військами під час повстання 1768 року
Олексій Стародуб. Роздум над роздумом Яна Ліппомана, виданим 1832 р. у Вільно (про книгу «Zastanowienie się nad mogiłami)
Надія Тряпіцина. Осередок інтелігенції і духівництва
на вулиці Провальній (Надрічній) на початку ХХ століття