Матеріали конференцій - 2008 рік

Матеріали конференцій - 2008 рік

 

Зміст

Охоронно-рятувальні дослідження пам’яток археології та історії на території краю у XX ст.

1.  Гущина С.М.    Археологічні дослідження у XX ст. на території сучасної Білоцерківщини

2.  Гудзій О.   Археологічні дослідження та знахідки на території Ржищівщини

Розвиток археологічного, історичного та літературного краєзнавства  на Київщині

3. Чернецький Є.А.    Поміщик Радомишльського повіту, генеральний управитель маєтків графа Браницького та краєзнавець Ян Ліппоман (1758 –1832).

4.  Діденко Л.М.   Сторінками книги життя Степана (Стефана) ДроздоваМишківського

5.  Стародуб О.В.   Опитувальні листи "Описание Вашего прихода с его историческим прошлым", зібрані у 1907-1909 роках  С.Л. Дроздовим та М. Завадським як краєзнавче джерело з історії та культури Правобережної України (аналіз анкет)

6.  Гарбузова Л.Д.    Внесок Г.Ю. Храбана,  В.А. Стефановича в розвиток археологічного та історичного  краєзнавства на Уманщині

7.  Захарчук Н.     Шолом-Алейхем і  Київщина

8.   Кухарєва Н.М.    Культурна спадщина Переяславщини 20-х – поч.   30-х рр. XX ст.

9.   Корольова Л.Д.    Ржищів художній (краєзнавче дослідження)

10.  Бойко Н.    Партизанський рух на Переяславщині

Етнографія та фольклор  як фактори краєзнавства

11.  Бова Зоя   Знаряддя та пристрої ковальського виробництва XX ст. (за матеріалами Музею народного сухопутного транспорту НІЕЗ „Переяслав”)

12. Калінович О.    Особливості випікання весільного короваю на Переяславщині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст

13.  Жам О.   Борошномельне виробництво Києва ХІХ століття

Роль науки та освіти у краєзнавстві на сучасному етапі

14.  Гарбузова І.В.   Шкільна кооперація Київщини: педагогічно-краєзнавчий аспект

15.  Войтова Л.В.   Шкільні екскурсії – одна з форм організації краєзнавчої роботи (20-30-ті роки ХХ ст.)

16.  Полєхіна В.М.   Актуальність підготовки майбутніх учителів засобами педагогічного краєзнавства.

17.  Піскун С.   Педагогічне краєзнавство як спосіб реалізації освітньої функції краєзнавства

Музейна справа: проблеми сьогодення та перспективи

18. Вікован І.П., Мазур Ю.О.   Військово-історична реконструкція як форма культурно-освітньої роботи музею-заповідника