Матеріали конференцій - 2011 рік

Матеріали конференцій - 2011 рік

 

Зміст

1. Походження та історико-культурна основа українських оберегів

Безклінська О. З.  Знаки-обереги та енергоінформаційна система людини

Клюкіна Т. М.  Походження, сакральне значення та сучасне трактування символу священної змії

Липатова Л.Н.    Славянские символы в ювелирных украшениях и их роль в формировании ментальности человека                                     

2. Семантика символів в археологічних знахідках

Семашко Я. Й.   До питання щодо релігійного життя давньоруського Юр’єва в XII – першій половині XIII ст 

Павлюченко В. І.   Духовний світ у амулетах і талісманах жителів стародавнього Поросся          

Третьяков О. Н.   Давньоруські гончарні клейма та їх інтерпретація                   

Вітвіцька О. В.   Символіка орнаментів металевих браслетів XI–XIII ст., знайдених на місці літописного Торчеська (з археологічної колекції Білоцерківського краєзнавчого музею)         

3. Обереги як невід’ємна складова народного менталітету в синтезі язичництва і християнства

Копилова С. В.   Символіка в ментальності запорозького козацтва: історіографічний аналіз         

Ніколаєва А. В.   Придорожній хрест у традиції українців: функції та семантика              

4. Символіка в українському фольклорі

Потапенко Я. О.   Інтерпретація тілесної символіки в українській фольклорній традиції          

Трощинська О. І.   Символи птахів у народних піснях Чигиринщини                   

Звонарьова Н. С.   Символіка української весільної обрядовості                     

5. Рослинна та зооморфна символіка в декоративно-вжитковому мистецтві

Захарчук Л. М.   Рослинна та зооморфна символіка в художньому оформленні інтер’єру української оселі Середнього Подніпров'я                              

Романенко С. В.   Зооморфні мотиви у виробах майстрів декоративно-ужиткового мистецтва Миколаївщини  (з колекції Миколаївського обласного краєзнавчого музею)