Матеріали конференцій - 2012 рік

Матеріали конференцій - 2012 рік

 

Зміст

ВСТУПНЕ СЛОВО

1. Археологічні, архітектурні, природничі пам’ятки Київщини всеукраїнського значення: стан, проблеми та перспективи

Семашко Я.Й.   Загальна характеристика розвитку археологічних  досліджень півдня Київщини та заснування і поповнення археологічної колекції Білоцерківського краєзнавчого музею протягом останніх 80 років

Гудзій О.В.   Іван-город

Козаченко В.А.   Костьол св. Іоанна Хрестителя  - унікальна  пам’ятка культової архітектури м. Білої Церкви початку ХІХ ст. (до 200-річчя заснування)

Брель О.В.    Внесок Т.Г. Шевченка у вивчення археологічних пам’яток Середнього Подніпров’я

Павлюк В.М.   До історії Правобережної геологічної експедиції

2. Історичне минуле Київщини та його роль у формуванні національно-культурних традицій України

Немна А.Я.   Білоцерківщина – мальовничий і неповторний куточок Київщини

Зборовський А.І.   Значення Ірпінського краю в розвитку української культури. Скарби народної культури

Литвин О.М.   Село Дрозди

Перерва В. С.      Церковно-шкільна «революція»  у Київській митрополії другої половини ХІХ ст

Микитченко С., Костюк Н.В.    Методологія дослідження святкування традиційних народних свят. «Різдвяне дійство» у Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини».

Дмитренко О.Ф.   Академическая художественная школа в контексте истории становления обучения основам изобразительного искусства в Белой Церкви

Безклінська О.З.   Постать просвітителя Рами в духовно-культурній спадщині Київських земель.

Вітвіцька О.В.   Білоцерківщина – ретроспективний погляд у минуле .

3. Видатні та маловідомі історичні постаті, пов’язані з історією Київщини, які своєю працею збагатили надбання нації (діячі культури, мистецтва, науки)

Пригонюк С.П.   Василь Завгородній – співець українського козацтва

Зубер С.М.   Роботи Феодосія Максимовича Гуменюка в зібранні Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (каталог).

Кімліченко В.П.   Микола Бенардос на Фастівській землі (до 170-річчя від дня народження)

Йова Н., Гойда Т.   Петро Петрович Верна: сонячні його сліди.

Костюк Н.В    Постать Єфрема Федотовича Іщенка – ідейного натхненника створення першого в Україні музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини

Бугеря М.О.   Основоположник школи сучасного академічного бандурного виконавства Сергій Васильович Баштан (до 85-річчя від дня народження)

Терпіловська Г.В.   Іван Іванович Іванов – автор одного з найкращих творів про Гулаг «Колима»

Залевська К.Л.   Творець пшеничного колосу – видатний вчений-селекціонер, двічі Герой Соціалістичної Праці, лауреат Ленінської і Державних премій СРСР і УРСР, дійсний член Академії наук СРСР і ВАСГНІЛ Василь Миколайович Ремесло (1907–1983).

Співак Н.М.    Епоха Трощинських в літописі Придніпровського краю

Овдієнко М.Г.    Невідомі факти з життєпису  роду діяча УНР Миколи Галагана

Павлик Н.М.    «Я повернуся в дім і допалю свічу»

Семида Т.М.    Грищенко Микита Минович –  представник славної плеяди педагогів  Київщини (1900–1987 рр.).

Сомова О.П., Чернецький Є.А.   Внесок Івана Семеновича Козловського та його односельців із Мар'янівки Васильківського району у розвиток культури Київщини

Костюк С.В.    Фонд художника “київської  теми” Сергія Шишка в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.

4. Роль музеїв у збереженні та популяризації національної спадщини: заходи по збереженню пам’яток, форми науково-освітньої роботи, розробка туристичних маршрутів

Євпак О.В.   Стан реставраційної справи у Білоцерківському краєзнавчому музеї з 70-х років ХХ ст.