Матеріали конференцій - 2016 рік

Матеріали конференцій - 2016 рік

 

Зміст

 

Вітальне слово Гончарова Д.У.

Вітальне слово Садаєва С.А.

Вітальне слово Діденко Л.M.

Косенко Ю.А.   Етнокультурна панорама Північного Кавказу

Швед В. О.   Сучасна геополітична ситуація на Північному Кавказі в умовах сучасних глобальних змін

Городня Н.Д.   Кавказ у зовнішній політиці США

Федоряченко Н.В.   Северное Причерноморье - Кавказ – Скифы

Олійник О.М.   Україна та Північних Кавказ. Участь у транснаціональних проектах

Бузаров А.І.   Осетины и Украина: история и современность

Семашко Я.Й.   Зовнішньополітичні відносини Русі з кочовими народами періоду XI - XIII сї.
на Пороссі (на основі міжетнічних зносин Русичів і Чорних Клобуків)

Лукаш О.І.   Терські козаки в історії Північного Кавказу

Чернецький Є.А.   Культурно-торговельні зв’язки Північного Кавказу і Поросся у світлі знахідок
причорноморських античних монет

Тимчишин О.В.   Соціальне розшарування традиційного суспільства кабардинців у контексті історії

Сангарієва Т.   Деякі аспекти історії вайнахів у добу Середньовіччя

Гуцало С.Є.   Київська Русь-Україна і арабський схід: від перших контактів до розвитку взаємин в умовах незалежності

Безклінська О.З.   Сакральний зміст знаків-символів в древній культурі народів Північного Кавказу

Шляховий К. В.   Північний Кавказ у юнкерському строю Єлисаветградського кавалерійського училища

Павлюченко В.І.   Випадкові знахідки-артефакти доби раннього заліза на Пороссі

Відомості про авторів