Матеріали конференцій - 2017 рік

Матеріали конференцій - 2017 рік

Зміст

ВСТУПНЕ СЛОВО
 
ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ 19171921 рр.: КОНЦЕПЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ
 
Чепурний О. І.
З історії двох «республік» на Чигиринщині
 
РЕВОЛЮЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В  УКРАЇНІ ТА КИЇВЩИНІ  В ДРУГІЙ
ПОЛОВИНІ  ХІХ ст. – 20-х рр. ХХ ст.
 
Йова Н. В.
Повстання в Борисполі 1920 року у спогадах очевидців
Костін Я. В.
Антибільшовицький опір на Бориспільщині
Логінов О. В.
Списки кандидатів до Українських Установчих зборів по Подільській губернії як відображення палітри політичного життя в Україні наприкінці 1917 р.
Дросенко В.І., Ратошнюк В.В.
Повернення із забуття отаманів фастівського краю.
 
БОРЦІ ЗА СВОБОДУ УКРАЇНИ ПОЧ. ХХ ст. (ВІДОМІ ТА МАЛОВІДОМІ ПОСТАТІ)
 
Мінська О. І.
Маловідомі та недосліджені сторінки біографії Свирида Коцура
Козаченко В. А.
Симон Петлюра–символ української державності
 
РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ, НАУКИ ТА ОСВІТИ В ДОБУ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 рр.
 
Нестеренко В. І.
Кийдрамте Леся Курбаса на Уманщині. 1920-1921 рр.
Овсієнко Л. Г.
З історії початкової школи в добу Української революції 1917–1921 років (За матеріалами окремих волостей Канівського та Черкаського повітів Київської губернії)
Тоцька Л. М.
Внесок родини Чикаленків у культурно-просвітницький процес часів української державності 1917–1921 рр.
Царенко С. О.
Мистецькі ідеї з національного відродження у стилістичних пошуках архітекторів імперської Вінниці
Климчук К. В.
Репресована слава. Яків Яциневич
 
ЕКОНОМІКА, ГОСПОДАРСТВО, ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ 1917–1921 рр.
 
Григоренко Т. О.
Аграрна історія Черкащини періоду Української революції 1917–1921 рр. (За матеріалами Державного архіву Черкаської області)
 
РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ. ДІЯЛЬНІСТЬ РЕЛІГІЙНИХ КОНФЕСІЙ
 
Степаніцька О. М.
Церковно-державна політика в Україні 1917-1921 рр. Діяльність релігійних конфесій на Фастівщині
Дворецький В. М.
Релігійна ситуація в Україні та конфесійна активність на Правобережній Київщині
 
ПОДІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 рр. В СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
 
Котенко Т. С.
Українська революція 1917–1921 років у контексті методичної імпрези
 
УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917–1921 рр. В ЕКСПОЗИЦІЯХ МУЗЕЇВ УКРАЇНИ
 
Гойда Т. М.
До історії становлення музейної справи у Борисполі
Пархомчук В. О.
Меморіальна колекція В.Винниченка у Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї
Цимлякова Т.М.
Відтворення в експозиції музею подій Української революції 1917–1921 рр.
 
Відомості про авторів.