ЮР'ЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС №14 - 2015

ЮР'ЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС №14 - 2015

ЗМІСТ

ВІХИ ІСТОРІЇ: МИНУЛЕ ТА СУЧАСНІСТЬ

Семашко Я. Й. Городище села Бушеве. Від скіфів до Русі

Павлюченко В. І. Пам’ятки пеньківської культури на Середньому Пороссі

Семида Т. М. Українські партії в суспільно-політичному житті Білоцерківщини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Іващенко О. А. Шляхами подвигу і слави білоцерківців у роки Першої світової війни

Гурковська О. Л. Джерела про єврейську громаду Білої Церкви другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в архіві Київського губернського правління (архівознавчий огляд)

Пожалова Т. М. Неповторність народного колориту в традиціях вибійки та розпису на тканині у творчому спадку українських майстрів та митців Білоцерківщини (кін. XVIII – поч. XXІ ст.)

Пожалова Т. М. Традиція народної орнаментальності на прикладі творчості майстрів петриківського розпису ХХ початку ХХІ ст. (з колекції БКМ)

ВУЛИЦІ БІЛОЇ ЦЕРКВИ

Пожалова Т. М. Вулиця Баумана
Семида Т. М. Вулиця Весняна
Зінченко С. О. Вулиця Матросова
Дворецький В. М. Вулиця Рибна
Шевчук І. В. Вулиця 8-го Березня
Шевчук І. В. Вулиця 9-го Січня

НЕЗАБУТНІЙ СЛІД В ІСТОРІЇ

Іващенко О. А. Діяльність лікарів Білоцерківщини та їх внесок у розвиток медицини 2-ї половини ХІХ – початку ХХ ст.

Козаченко В. А. Наш земляк Антон Хомич Середа – лицар патріотичного мистецтва України ХХ ст. (на основі колекції БКМ)

Дворецький В. М. Микола Пауков: недописана книга життя

Шевчук І. В. Сучасні народні хорові аматорські колективи Білої Церкви – друга половина ХХ – початок ХХІ ст.

КОЛЕКЦІЇ МУЗЕЮ

Башинська Л. С. Монети російської держави XVI–XVIII ст. у фондах БКМ

Кашуба О. В., Губа А. І. Освітянське життя Білої Церкви крізь призму гімназійних  підручників XIX початку XX ст. (з фондів БКМ)

Відомості про авторів
Культурно-освітні заходи Білоцерківського краєзнавчого музею у 2015 році