ЮР'ЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС №15 - 2016

ЮР'ЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС №15 - 2016

ЗМІСТ

ВІХИ ІСТОРІЇ: МИНУЛЕ ТА СУЧАСНІСТЬ

Павлюченко В. І. Підгірцівська культура на території Поросся

Семашко Я. Й. Яблунівський могильник – безмовний свідок давнини(на основі дослідження міжетнічних зносин русичіві чорних клобуків)

Чернецький Є. А. Будівельні проекти графів Браницьких в їхніх білоцерківських маєтках на зламі XVIII–XIX ст.

Семида Т. М. Єврейські партії на Правобережній Київщині в період піднесення суспільно-політичної активності в Україні на зламі ХІХ–ХХ ст.

Діденко Л. М. Німці в Україні

Марущак О. В. Проблеми дітей-сиріт та медичні питання у Білоцерківських міських часописах 1920-х  років

Шевчук І. В. Традиції і сучасність художнього ткацтва в українському килимарстві. Майстри – килимарі Київщини

Пожалова Т. М. Українська народна іграшка в традиціях декоративно-ужиткового  мистецтва Київщини ХVІІІ–ХХІ ст.

КОЛЕКЦІЇ МУЗЕЮ

Семашко Я. Й. Науковий опис предметів убору (фібули-застібки ІІ–VІІ ст.)  у фондах БКМ (надходження 2009–2016 рр.)

Іващенко О. А. Опис довгоклинкової холодної зброї: шаблі, шашки  (на основі колекції Білоцерківського краєзнавчого музею)

Башинська Л. С. Монети Російської імперії ХІХ – поч. ХХ ст. в колекції Білоцерківського краєзнавчого музею

НЕЗАБУТНІЙ СЛІД В ІСТОРІЇ

Козаченко В. А. Творча спадщина династії відомих художників-графіків ХХ ст. батька та сина Козловських на теренах українського арт-простору (огляд колекції Білоцерківського краєзнавчого музею)

Іващенко О. А. Освітня діяльність та педагогічні погляди славної плеяди  учителів краю у XIX – на початку XX ст.

ВУЛИЦІ БІЛОЇ ЦЕРКВИ

Пожалова Т. М. Вулиця Професора Андрія Голуба
Шевчук І. В. Вулиця Річкова
Котенко  Т. С. Вулиця Ставищенська
Семида Т. М. Вулиця Тургенєва
Дворецький В. М. Вулиця Фадєєва

 

Відомості про авторів
Культурно-освітні заходи Білоцерківського краєзнавчого музею у 2016 році