Героїчна козацька доба в пам’ятниках Білоцерківщини

У багатовіковій історії України важливе місце належить козацтву, яке як соціальний стан у ХVII–ХVІІІ ст. відігравало важливу роль у всіх сферах історичного буття, виступаючи провідною силою у здійсненні національно-державних прагнень українського народу.

Пересувна виставки „Героїчна козацька доба в пам’ятниках Білоцерківщини” ознайомить із козацьким минулим нашого краю.

Білоцерківська земля була часто на перехресті військових подій у період козацько-гетьманської доби в ХVII–ХVІІІ ст. Тому в пам’ять про ці історичні події на Білоцерківщині встановлено пам’ятники. Виставка створена за матеріалами фондів Білоцерківського краєзнавчого музею, Центрального державного історичного архіву України в м. Києві з метою висвітлення героїчної боротьби козацтва за створення  незалежної Української держави.

Ідейно-творчий задум побудови виставки полягає у відтворенні на основі підібраних фото пам’ятників, фотодокументів, біографій видатних діячів історії козацтва – реалістичного образу українського козацтва.

Виставка сприятиме справі зміцнення незалежності і розбудові державності України, а також вихованню у молодого покоління почуття патріотизму, відданості Батьківщині, усвідомлення того, що мир і злагода в суспільстві є його найголовнішими здобутками.